Garancija

Za svu robu kupljenu putem interneta važi Zakon o zaštiti potrošača - delovi koji se odnose na Ugovor sklopljen na daljinu i van poslovnih prostorija. Za poštovanje Zakona o zašititi potrošača odgovoran je Prodavac (naveden kod svakog proizvoda).

Vaša osnovna prava po ovom Zakonu su:

- Mogućnost povrata robe po osnovu odustanka od Ugovora o kupovini u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju odustanka od Ugovora o kupovini važno je da robu prodavcu vraćate nekorišćenu, u originalnom pakovanju i na način na koji se roba može vratiti u prodaju.

- Reklamacija u slučaju nesaobraznosti u skladu sa Zakonom o zašititi potrošača, član 52. 

Tekstilna roba podleže reklamaciji samo ukoliko se pregledom i veštačenjem utvrdi da je korišćena (pranje, peglanje, upotreba) u skladu sa namenom i uputstvom proizvođača. 

Sajt Gusenica.rs je izložbeno - oglasna platforma i ni na koji način ne učestvuje u reševanju reklamacija između kupca i prodavca. Sve eventualne sitaucije kupac rešava direktno sa prodavcem koji je naveden na stranici proizvoda i koji će po prijemu porudžbine kontaktirati kupca. 

Prodavci koji budu kršili zakonom regulisana prava potrošača izgubiće mogućnost izlaganja proizvoda na sajtu Gusenica.rs